Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

                     Vážení rodiče, rybářské lístky vydává MěÚ Odbor životního prostředí Mimoň po předložení starého rybářského lístku, potvrzení o zaplacení správního poplatku  a vyplněného formuláře žádosti o vydání rybářského lístku,  PROTI VAŠEMU PODPISU A PODPISU ŽADATELE.  Pro zcela nové členy kroužku, kteří ještě nikdy nevlastnili rybářský lístek, bude  vydán za obdobných podmínek, ale s tím rozdílem,  že člen nejdříve musí složit závěrečné zkoušky formou testu z rybářských znalostí, dostane OSVĚDČENÍ o zkoušce, které pak předloží při podání žádosti. O zkouškách jsou členové včas informováni.

         V druhém pololetí výuky bude kladen vyšší důraz na přípravu dětí k závěrečným zkouškám, které proběhnou na jaře letošního roku. Zajistěte prosím účast vašeho dítěte na schůzkách. Podle stanov ČRS, má každý člen povinnost zúčastňovat se rybářského školení a osobní účastí se podílet na činnosti místní organizace Svazu. Tato povinnost je ZO MO ČRS Mimoň stanovena dětem do 15 let účastí na schůzkách kroužku. Nový člen, který zkoušku nevykoná, nemůže získat osvědčení potřebné k vydání prvního rybářského lístku. Člen, kterému v předchozím roce byla vydána povolenka k rybolovu, ale nezúčastňuje se schůzek, nemůže obdržet povolenku na následující rok, protože si neplní základní povinnosti. Povolenku neobdrží ani člen, který starou, ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU !!! povolenku, neodevzdá ve stanoveném termínu. Děkuji za pochopení.

   

vedoucí kroužku Monika Puldová